Έρευνα: Πρόθυμοι να κάνουν αλλαγές ώστε να ανταποκριθούν στις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα