Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών: «Να μειωθεί αμέσως η τιμή του ρεύματος»