ΠΑΣΥΞΕ σε ΥΠΟΙΚ: Πρέπει να παρθούν αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί η κρίση στο τουριστικό τομέα