Υπ. Εμπορίου: Τόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά