Νέοι μπελάδες για τον πλουσιότερο κρυπτο – δισεκατομμυριούχο του κόσμου