Αναπομπές ΠτΔ για ΦΠΑ σε καύσιμα – ρεύμα: Αναστολή εκποιήσεων