Κ. Κούσιος: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για κατώτατο μισθό