Υπ. Ενέργειας: Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε σχέση με την ακρίβεια