Απέρριψε η Ολομέλεια τις αναπομπές του ΠτΔ για ρεύμα, καύσιμα και εκποιήσεις