Στατιστική Υπηρεσία: Εκτόξευση πληθωρισμού στο 10,9% (Πίνακες)