Εκτοξεύθηκαν οι εισαγωγές κατά €1,6 δισ. το α΄ εξάμηνο 2022, διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα στα €3,86 δισ.