Κούσιος για κατώτατο: «Ουτοπία να πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα τα θέματα»