Ποιες κυρώσεις; Εμπορικό πλεόνασμα – ρεκόρ για τη Ρωσία τους μήνες του πολέμου