«Ουδέποτε στα χρονικά των τιμών των καυσίμων δεν υπήρχε τέτοια διαφορά»