Κούσιος: Δεν επαναπαυόμαστε με τη θέσπιση του Εθνικού κατώτατου μισθού