Η FDIC πώλησε μέρος της Signature Bank στην Flagstar

Η FDIC πώλησε μέρος της Signature Bank στην Flagstar