Αλλαγή στη σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ του ΟΧΣ συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών

Αλλαγή στη σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ του ΟΧΣ συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών