Αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ανάκτησης κατοικίας με παρέμβαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ανάκτησης κατοικίας με παρέμβαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου