Αποκλειστικό: Παγοποίησαν περιουσιακά στοιχεία εγγυητών ομάδας πρώτης κατηγορίας