Αυξήθηκαν κατά €357,1 εκ οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο

Αυξήθηκαν κατά €357,1 εκ οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο