Βαριές απώλειες στο ΧΑΚ με ισχυρές πιέσεις στους τραπεζικούς τίτλους

Βαριές απώλειες στο ΧΑΚ με ισχυρές πιέσεις στους τραπεζικούς τίτλους