Δεν θα εκδώσει πόρισμα για τη Focus ο Γενικός Εισαγγελέας