Δεν θα εκδώσει πόρισμα για τη Focus ο Γενικός Εισαγγελέας

Δεν θα εκδώσει πόρισμα για τη Focus  ο Γενικός Εισαγγελέας