Διαγράφηκαν ομόλογα ΑΤ1 της Credit Suisse, αξίας $17 δισ., αντίδραση ευρωπαϊκών και βρετανικών αρχών

Διαγράφηκαν ομόλογα ΑΤ1 της Credit Suisse, αξίας $17 δισ., αντίδραση ευρωπαϊκών και βρετανικών αρχών