Διοικητής ΚΤΚ: Οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν άμεση έκθεση στα διεθνή γεγονότα

Διοικητής ΚΤΚ: Οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν άμεση έκθεση στα διεθνή γεγονότα