«Η οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα δεν αποτελεί επιλογή»

«Η οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα δεν αποτελεί επιλογή»