Ηγέτες ΕΕ: «Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτικός»

Ηγέτες ΕΕ: «Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτικός»