Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ΡΑΕΚ – Εγκρίθηκε από Βουλή