Επιδόματα σε μητέρες, γεωργούς και φοιτητές – Οι αποφάσεις του Υπουργικού