Επιχορήγηση 120 ευρώ για γρήγορο διαδίκτυο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επιχορήγηση 120 ευρώ για γρήγορο διαδίκτυο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι