Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Κάτω από τα €50 για πρώτη φορά από το 2021

Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Κάτω από τα €50 για πρώτη φορά από το 2021