Η πορεία αύξησης των ΜΕΔ έχει αναστραφεί

Η πορεία αύξησης των ΜΕΔ έχει αναστραφεί