Κεντρική Τράπεζα: Λήφθηκαν πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση και πιθανής αύξησης των ΜΕΧ

Κεντρική Τράπεζα: Λήφθηκαν πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση και πιθανής αύξησης των ΜΕΧ