Κρατικός Προϋπολογισμός: Ποια κονδύλια σταύρωσαν και ποια περιέκοψαν τα κόμματα

Κρατικός Προϋπολογισμός: Ποια κονδύλια σταύρωσαν και ποια περιέκοψαν τα κόμματα