Κτηματολόγιο: Αυξήθηκαν κατά 20% τα πωλητήρια έγγραφα – μειώθηκαν οι υποθήκες

Κτηματολόγιο: Αυξήθηκαν κατά 20% τα πωλητήρια έγγραφα – μειώθηκαν οι υποθήκες