Κύπρος: Σε ποια βασικά αγαθά καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις