Ο Fitch υποβαθμίζει σε «αρνητική» την προοπτική αξιολόγησης του αξιόχρεου ΗΠΑ

Ο Fitch υποβαθμίζει σε «αρνητική» την προοπτική αξιολόγησης του αξιόχρεου ΗΠΑ