Πρόεδρος ΚΕΔΙΠΕΣ: Θα μειωθούν οι εισπράξεις λόγω αναστολής εκποιήσεων