Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022

Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022