Στις 445.000 ανήλθαν τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ στην Ευρώπη και στα 414 στην Κύπρο

Στις 445.000 ανήλθαν τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ στην Ευρώπη και στα 414 στην Κύπρο