Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών η τιμή του φυσικού αερίου

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών η τιμή του φυσικού αερίου