Συνεχίζεται η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό