Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λόγω των προβλημάτων στην Credit Suisse

Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λόγω των προβλημάτων στην Credit Suisse