Τα ευρωπαϊκά Χριστούγεννα και το «τέρας του πληθωρισμού»