Τι αλλάζει με Φωτοβολταϊκά – Πότε τίθεται σε ισχύ το τροποποιημένο σχέδιο για παραγωγή ενέργειας

Τι αλλάζει με Φωτοβολταϊκά – Πότε τίθεται σε ισχύ το τροποποιημένο σχέδιο για παραγωγή ενέργειας