ΥΠΕΣ: Σε 13 άξονες ο Προϋπολογισμός του για το 2023