Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ε.Ε. που αξιολογείται με 5 Αστέρια για την Ηλεκτρονική Μάθηση
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ε.Ε. που αξιολογείται με 5 Αστέρια για την Ηλεκτρονική Μάθηση

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθίσταται το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην Ηλεκτρονική Μάθηση/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η νέα αυτή διάκριση απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο μετά από αξιολόγηση από το QS Intelligence Unit, τον διεθνή έγκυρο οργανισμό αξιολόγησης πανεπιστημίων.

Πέρα από το πρωτοφανές επίτευγμά του στην Ηλεκτρονική/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε επίσης την υψηλότερη βαθμολογία (5 αστέρων) από τον οργανισμό QS Intelligence Unit και στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Συμμετοχικότητας, και της Διεθνοποίησης· γεγονός που ενισχύει τα αποτελέσματα προηγούμενων έγκριτων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατηγοριών κατάταξης του φορέα αξιολόγησης U-Multirank.

Το QS Stars είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει σε μαθητές και φοιτητές να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα της ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εξετάζοντας κάθε σημαντικό τομέα, από τη διδασκαλία και τις υποδομές μέχρι και τη συμμετοχή στα κοινά. Το QS Stars βαθμολογεί ένα ίδρυμα έναντι 50 διαφορετικών δεικτών και, με βάση αυτή την αξιολόγηση, απονέμει στα πανεπιστήμια από ένα μέχρι και πέντε αστέρια σε οκτώ ευρύτερους τομείς, καθώς και μία συνολική βαθμολογία. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εξασφάλισε την εξαιρετική συνολική βαθμολογία 4 αστέρων, που το τοποθετεί ψηλά στην κατάταξη ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η βαθμολογία 5 αστέρων από το QS Stars αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης του Πανεπιστημίου για την παροχή υψηλού επιπέδου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σημαντικές επενδύσεις τόσο στις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές όσο και στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Μόνο 12 άλλα πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν διακριθεί με την ύψιστη αυτή βαθμολογία. Με την πρόσφατη αυτή αναγνώριση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φθάνει σε ένα ορόσημο τριπλής πιστοποίησης στην παροχή Ηλεκτρονικής/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, καθώς έχει επίσης βραβευτεί με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ποιότητας στον τομέα:

  • «E-xcellence Associate in Quality» (2015), από τον οργανισμό European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), που αποτελεί τον κύριο φορέα διά βίου ανοικτής και ευέλικτης μάθησης στην Ευρώπη.
  • «UNIQUe» για την Ποιότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning) και Αριστεία στη Χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2014), που απονέμεται από το European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL).

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε ότι «αυτές οι αναγνωρίσεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δέσμευση του Πανεπιστημίου μας για αριστεία στην εκπαίδευση, στηρίζοντας παράλληλα την παγκόσμια παρουσία μας». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «αυτές οι εξελίξεις ανοίγουν το δρόμο για συνεχή αριστεία, καθώς παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενίσχυση της προσφοράς εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στο μεταβαλλόμενο ακαδημαϊκό, τεχνολογικό και κοινωνικό τοπίο, και στην προετοιμασία των φοιτητών μας για ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία».

Top News