Να αφήσουμε τους Δαναούς;

Να αφήσουμε τους Δαναούς;