Παράσημο της ανοικτής παλάμης

Παράσημο της ανοικτής παλάμης