Τι είναι αυτό το φαινόμενο;

Τι είναι αυτό το φαινόμενο;