ΑΚΕΛ για Κεντρικές Φυλακές: «Κυβέρνηση, Υπ. Δικαιοσύνης, Αρχηγός Αστυνομίας και Διεύθυνση οφείλουν απαντήσεις»

ΑΚΕΛ για Κεντρικές Φυλακές: «Κυβέρνηση, Υπ. Δικαιοσύνης, Αρχηγός Αστυνομίας και Διεύθυνση οφείλουν απαντήσεις»